Accurate planning bij Asito met SAP BPC

SAP BPC geeft inzicht op klantniveau

Asito, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland met meer dan 10.000 medewerkers, heeft SAP BPC geïmplementeerd voor een accurate planning die inzicht geeft tot op klantniveau.

Asito, onderdeel van de ADG dienstengroep, is één van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland. Met 10.000 vakmensen in dienst, is de planning voor Asito cruciaal. Voor de planning van verschillende vestigingen en stafafdelingen maakte Asito jarenlang gebruik van een eigen ontwikkelde op Excel gebaseerde tool. Diverse bronnen moesten via Excel worden samengebracht. Behoefte aan meer informatie zorgde ervoor dat Asito de overstap maakte naar SAP BPC (versie 10.1).

Meer inzicht, heldere rapportages

Met het gebruik van SAP BPC beschikt Asito over meer inzicht op diepere niveaus. Daarnaast sluit de inrichting van SAP BPC beter aan bij de huidige structuur. Alle stafafdelingen en verschillende vestigingen van Asito kunnen nu een eigen planning maken. De vestigingsplanning wordt gedetailleerd opgebouwd vanuit de schoon te maken objecten per klant, waarbij rekening wordt gehouden met contractdata, seizoens-patronen en specifieke kengetallen. Samengevoegd leidt dit tot meer inzicht op klantniveau, een geconsolideerde regioplanning en planning voor Asito als geheel. Het gebruik van SAP BPC brengt voor Asito veel voordelen met zich mee. Zij kunnen nu planning en realisatie op klantniveau monitoren op alle kengetallen. Omdat Asito ook gebruik maakt van het BI-platform van SAP zijn rapportages rechtstreeks te maken in een format die ook voor iedereen bekend is. De herkenbaarheid zorgt ervoor dat de rapportages makkelijk leesbaar zijn en de opbouw voor alle rapportages hetzelfde is. Er was behoefte aan meer geconsolideerde planning inclusief liquiditeitsprognoses en cashflow. Nu is dat samengebracht in één systeem.

Korte lijnen en verhelderende workshops

Voor de implementatie van SAP BPC had Asito een strakke deadline neergelegd. Met behulp van CPMview is het hele traject binnen de planning opgeleverd. De workshops voorafgaande aan de implementatie zijn als zeer zinvol en verhelderend ervaren. Ook de korte lijnen die er waren tussen Asito en CPMview waren een groot voordeel.

Vereenvoudigen van processen

In de toekomst wil Asito de bestaande rapportage verder uitwerken zodat men nog meer inzicht krijgt. De behoefte ligt er in om meerdere werkboeken van SAP BPC samen te voegen zodat de workflow veel flexibeler wordt. Ook zou men SAP BPC in de toekomst willen gebruiken voor consolidatie.

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe CPMview kan helpen met het implementeren van SAP BPC bij uw bedrijf? Onze specialisten leggen je het graag uit. Neem contact op via de onderstaande contactgegevens.

Download de case>