SAP Business Planning & Consolidation (BPC) Optimized for SAP S/4HANA

Recent onderzoek (Oxford Economics Global Survey) onder CFO’s geeft aan dat bijna alle finance professionals big data, real-time analytics en predictive analytics als belangrijkste speerpunten zien voor een goede performance van de finance functie. Vandaag de dag zijn grote organisaties sterk gefocust om zowel interne, als externe stakeholders snel en efficiënt te kunnen voorzien van bedrijfsinformatie. Dit artikel beschrijft hoe u met SAP Business Planning & Consolidation Optimized for S/4HANA tijdig kunt inspringen op deze behoefte.

Hoe werkt SAP BPC Optimized for S/4HANA?

SAP BPC Optimized for S/4HANA, zoals de naam al aangeeft, werkt direct met S/4HANA; dit is het ERP-systeem van SAP (de opvolger van SAP ECC (Enterprise Resource Planning – ERP Central Component) met een onderliggend in-memory HANA-platform.

Naast de in-memory mogelijkheden, gebruikt dit platform ook een eenvoudiger datamodel in vergelijking met traditionele databasesystemen. Vooral de column-based dataopslag (in plaats van traditionele row-based gegevensopslag) verlaagt het aantal benodigde tabellen in het ERP-systeem aanzienlijk, waardoor snellere gegevenstoegang, betere parallelle verwerking en efficiënte datacompressie mogelijk zijn. S/4HANA, (voorheen SAP Simple Finance powered by SAP HANA), kan zowel on-premise als in de Cloud worden gebruikt.

Real-time integratie

Het grote voordeel van het gebruik van SAP BPC Optimized for S/4HANA is de eliminatie van datareplicatie in SAP BPC, zie ook het artikel: ‘Different flavours of SAP BPC’. Vanwege de real-time integratie met de ERP-laag zijn er geen extraction-, transformation- en load processen (ETL) meer nodig. Dit betekent dat niet alleen stamgegevens rechtstreeks worden gedeeld via één enkele geïntegreerde omgeving, maar dat transactiedata ook real-time kunnen worden benaderd. Dit brengt zowel vanuit een finance-, als een managementperspectief voordelen met zich mee.

Doorlopend accountingsproces

Vanuit een Finance perspectief stelt SAP BPC Optimized for S/4HANA de gebruikers in staat een continu accountingsproces te doorlopen. Het gebruik van bijvoorbeeld, real-time intercompany eliminaties, on-the-fly koersomrekeningen en doorlopende financiële consolidaties zorgt ervoor dat bedrijven sneller aan rapportagevereisten kunnen voldoen. Bedrijven hoeven simpelweg niet te wachten tot de grootboeken zijn gesloten aan het einde van de fiscale periode. Ze kunnen in plaats daarvan kiezen voor een soft-close.

Flexibel en meetbaar

Vanuit een managementperspectief stelt SAP BPC Optimized for S/4HANA de gebruikers in staat te meten of een organisatie zijn strategische doelen behaald. Daarnaast kunnen bedrijven eenvoudig nieuwe bedrijfsactiviteiten integreren in hun bedrijfsvoering en de financiële gevolgen hiervan n meten. We lichten dit toe aan de hand van twee voorbeelden:

 • In het geval een bedrijf een nieuwe entiteit verwerft, stelt de geïntegreerde SAP-omgeving bedrijfscontrollers in staat om onmiddellijk de effecten op de kaspositie te meten. Daarbij kan direct inzage worden gegeven van de noodzaak voor het eventueel werven van nieuwe fondsen, zodat een dergelijke zakelijke kans niet aan hen voorbij hoeft te gaan.
 • Aangezien werkelijke cijfers real-time beschikbaar zijn, kunnen bedrijfscontrollers vaker hun prognoses aanpassen. Ook kan men simulaties uitvoeren op basis van verschillende scenario’s met flexibele planningsniveaus.

9 voordelen van SAP S/4HANA

SAP S/4HANA is een compleet ERP-systeem dat alle business activiteiten ondersteund. Het gebruik brengt dan ook vele voordelen met zich mee. Hieronder beschrijven wij de meest opvallende voordelen:

 1. Ondersteuning van alle business activiteiten; o.a. inkoop, productie, sales, logistiek, voorraadbeheer en HR.
 2. Geïntegreerde SAP-modules, waaronder:
 • FI-CO (Finance: Controlling),
 • FI-GL (General Ledger),
 • FSCM-CR (Credit Management),
 • FI-AA (Asset Accounting),
 • ML (Material Ledger),
 • RAR (Revenue Accounting & Reporting),
 • HCM (Human Capital Management),
 • TRM (Treasury & Risk Management),
 • FI-TV (Travel Management) etc. (Een aantal van de bekende modules hebben in SAP S/4HANA een andere benaming gekregen).
 1. Ondersteuning van drill-downfuncties om details van bepaalde boekingen te controleren. De verwerkingstijd voor het uitvoeren van complexe berekeningen kan worden verminderd, omdat SAP BPC Optimized for S/4HANA u in staat stelt de uitvoering van berekeningen op databaseniveau uit te voeren. Dit betekent dat, in tegenstelling tot een traditionele benadering, berekeningen niet worden uitgevoerd binnen de applicatie laag, maar rechtstreeks op de database.
 2. Versnelde laad/ verwerkingstijd:Bij het uitvoeren van berekeningen, planningsfuncties etc. wordt gebruik gemaakt van parallelle dataverwerking binnen de HANA-database. Dit maakt het traditionele terugschrijven van de applicatie laag naar de database en het terughalen uit de database naar de applicatie laag overbodig.
 3. Verbeterde besluitvorming: Door de integratie van verschillende brongegevens kunnen organisaties zich beter focussen op Data-analyse. Zij zijn minder tijd kwijt met controleren en verzamelen van data, dus is er meer ruimte voor analyseren. Hierdoor neemt de kwaliteit van de besluitvorming toe.
 4. SAP S/4HANA kan worden geïntegreerd met SAP BW/4HANA. Dit is echter geen voorwaarde voor het gebruik van BPC Optimized for S/4HANA.
 5. De real-time integratie van stamdata en transactiedata verwerpen elke vorm van datareplicatie binnen BPC, waardoor datakwaliteit wordt gewaarborgd.
 6. Efficiënte rapportageprocessen: Over het algemeen geldt: hoe beter de kwaliteit en beheersing van stamgegevens en transactiegegevens, hoe efficiënter de rapportageprocessen in de organisatie.
 7. Efficiënte intercompany afstemming: de toegepaste planningsfuncties op databaseniveau maken gebruik van parallelle verwerkings- en gegevenscompressiefuncties binnen HANA. Real-time consolidaties en intercompany-afstemming zorgen voor een soepel rapportageproces en verminderen de behoefte aan tijdrovende afstemmingen.

SAP Real-time consolidation (source SAP)

Meer weten?

Ben jij benieuwd naar wat SAP Business Planning & Consolidation (BPC) Optimized for SAP S/4HANA voor u kan beteken? CPMview legt je het graag uit. Neem contact op via de onderstaande contactgegevens.