CPMview implementeert SAP BPC voor Asito.

CPMview implementeert SAP BPC als begrotings- en prognoseoplossing voor Asito.

Asito B.V., één van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland, heeft voor CPMview gekozen als implementatiepartner voor SAP BPC. Met de implementatie van SAP BPC heeft Asito als doel gesteld een nieuwe manier van werken te realiseren als het gaat om het opstellen van de jaarlijkse begroting en tussentijdse prognoses.

Asito B.V. maakt op dit moment voor de totstandkoming van haar jaarlijkse begroting en tussentijdse prognoses gebruik van een oplossing gebouwd in Excel en Access. Deze oplossing voldoet niet (meer) aan de eisen en wensen die Asito aan een dergelijke oplossing stelt. Daarbij is het doorvoeren van wijzigingen in deze oplossing tijdrovend en erg foutgevoelig. Asito heeft daarom besloten deze oplossing te vervangen door een in de markt verkrijgbare standaardoplossing.

CPMview implementatiepartner SAP BPC

Bij de selectie van een geschikte oplossing stelde Asito de eis dat de planning & control cyclus, voor zowel de operationele units als de verschillende hoofdkantoor-afdelingen, zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd. De belangrijkste achterliggende redenen zijn het verbeteren van de sturing op het realiseren van operationele, tactische en strategische doelen en het bevorderen van de voorspelbaarheid van de resultaten. Na een uitgebreid selectietraject is uiteindelijk gekozen voor SAP BPC, waarbij de implementatie door CPMview verzorgd zal worden.

Paul Luttikhuis, Controller bij Asito: ‘Tijdens het voortraject sprong CPMview er vooral uit met de klantgerichte aanpak en de uitgebreide demo van BPC. Zij gaven ons veel vertrouwen om dit project gezamenlijk tot een succes te maken. Daarbij hebben wij commitment vanuit de directie van CPMview om dit traject te laten slagen’.

Marcel Hermsen, Financieel Directeur bij Asito: ‘CPMview is een groep finance professionals die goed in staat zijn om de business behoeften te vertalen naar een ICT-oplossing’.

Voordelen SAP BPC

SAP BPC geeft Asito volledig inzicht in bedrijfsprestaties en biedt “state-of-the-art” mogelijkheden voor scenario-analyses en om deze onderling met elkaar te vergelijken op een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke manier.

Daarnaast beschikt Asito na de implementatie over één bron van data met daardoor alle technische garanties voor eenduidige definities, tijdige en betrouwbare informatie en biedt een flexibele en toekomstvaste oplossing voor begroting, prognose en consolidatie. In de toekomst kan SAP BPC data worden ontsloten in Cloud for Planning wanneer dat wenselijk is. De producten en roadmap van SAP bieden alle mogelijkheden voor een robuuste en toekomstvaste IT-infrastructuur.

Meer over SAP BPC>