Van drijven op data naar een datagedreven CFO

Door: Bart van Onzen, Partner cpmview

Organisaties hebben het verzamelen van informatie tot ware kunst verheven. Daardoor drijven ze nu veelal op een overweldigende oceaan aan data, wat hen niet heel flexibel maakt. De komende vijf jaar zijn we getuige van een koerswijziging; we gaan data écht in ons voordeel laten werken. Zo kunnen we de overstap maken van drijven op data naar een wendbare, datagedreven organisatie. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor de CFO.

In deze veranderlijke tijd moeten organisaties steeds sneller reageren op veranderingen die zich voordoen in de wereld. Ze moeten de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. De oceaan aan data waar organisaties nu op drijven (of in verzinken misschien), maakt dat niet altijd eenvoudig.

Organisaties hebben toegang tot bergen aan data. Door deze data te ontsluiten via meer en meer rapporten, dashboards en apps verandert deze data in informatie. Wat doet de eindgebruiker met al die informatie? Zijn organisaties in staat om de juiste conclusies te trekken en tijdig actie te ondernemen? Het resultaat wil nog wel eens anders zijn. Men verzandt vaak in ellenlange meetings over de interpretatie van rapporten, dashboards en apps, wat leidt tot een stroperig besluitvormingsproces. En ja, als er dan eindelijk een beslissing is genomen, is het momentum alweer voorbij. Om dat te doorbreken, gaan organisaties zich de komende tijd ontwikkelen tot datagedreven organisaties.

Laat data in je voordeel werken

In een datagedreven organisatie wordt data zó ingezet dat het zorgt voor wendbaarheid en duidelijkheid. De CFO vervult in deze organisatie niet meer de rol van algemene informatieverschaffer, maar geeft personen precies het juiste stukje actuele informatie dat nodig is om direct actie te kunnen ondernemen.

Waarschijnlijk klinkt dit nu nog als een utopie, maar over vijf jaar is de datagedreven organisatie realiteit. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie nemen namelijk snel toe, waardoor het niet lang meer duurt voordat systemen onze oceaan aan data realtime kunnen vertalen naar waardevolle besluitvormingsvoorstellen/scenario’s. Als dat eenmaal mogelijk is, is het aan CFO’s om besluitvormingsvoorstellen toe te lichten en eindgebruikers écht te helpen sneller in te spelen op veranderende omstandigheden. De forecast is dan niet het eindpunt voor de CFO, maar juist het beginpunt van gericht handelen.

De vier fasen naar een datagedreven organisatie

De ontwikkeling naar een datagedreven organisatie gaat zich in de komende vijf jaar voltrekken. Ik verwacht dat organisaties deze transitie in vier fasen gaan doorlopen:

Fase 1: het verzamelen en analyseren van informatie (‘analytics’)

Hier zijn organisaties al een aantal jaren mee bezig. Het is belangrijk dat duidelijk wordt wáár in de organisatie zich informatie bevindt, en dat die informatie allemaal wordt samengebracht. Afscheid nemen van silo’s is het devies. Daarnaast combineren organisaties in deze fase data van buitenaf (‘big data’) met reeds verzamelde interne data.

Fase 2: voorspellingen en scenario’s (‘predictive analytics’)

Veel organisaties zijn momenteel aan het experimenteren met het inzetten van voorspellende waardes, berekend door systemen (‘predictive analytics’). Maar het omschrijven van toekomstscenario’s (‘forecasts’) is nog vaak een langdurig en intesief proces, dat hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door mensen. Over een paar jaar maakt predictive analytics een integraal onderdeel uit van het besluitvormingsproces van organisaties.

Fase 3: actiegerichte inzichten (‘actionable insights’)

In deze fase hebben organisaties niet alleen scenario’s tot hun beschikking, maar weten ze ook precies wat er waar speelt, wat de mogelijke gevolgen zijn, en welke acties (realtime) ondernomen moeten worden. Bijvoorbeeld: als een product aanslaat in een bepaalde voorlopersmarkt, wordt deze informatie meteen gedeeld met marketing, logistiek en productie.

Fase 4: systemen zetten acties uit (‘insight to action’)

In deze laatste fase verschaffen systemen niet alleen de actiegerichte inzichten, maar zetten ze ook een deel van de plannen in werking. Zo weet iedereen precies wat er van hen en van collega’s wordt verwacht. Bijvoorbeeld: als de pijplijn van een bepaald product minder hard groeit dan verwacht, dan is precies bekend wat dat betekent voor de voorraden, productie en het logistieke proces tot en met de effecten op de cash flow. Afdelingen kunnen dan direct overgaan tot actie.

Omgekeerde benadering

In een datagedreven organisatie gaat het dus niet meer om zoveel mogelijk informatie verzamelen en genereren, maar om precies die informatie te presenteren die leidt tot snellere besluitvorming. CFO’s spelen een belangrijke rol bij het doorlopen van de bovenstaande vier fasen, omdat zij zich bij de bron bevinden. Zij moeten de omslag maken van ‘hoe maak ik informatie toegankelijk voor eindgebruikers?’ naar ‘welke informatie hebben zij nodig om de organisatie vooruit te helpen?’.

Kortom, het gaat er in essentie om dat CFO’s de eindgebruikers helpen om de juiste keuzes te maken op het juiste moment. En het presenteren van data is daarbij geen heilig doel, maar juist een middel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over datagedreven CFO? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cpmview.com of (0) 85 – 8770 689.