SAP BPC versies – Update en advies 2019

De ontwikkelingen van SAP BPC versies

Sinds ons laatste artikel over ‘SAP BPC different flavours’ is er veel veranderd in het SAP EPM landschap. SAP BPC 11.0 is gelanceerd, een nieuwe oplossing voor Group Reporting is geïntroduceerd en SAP Analytics Cloud is enorm doorontwikkeld op het gebied van planning en forecasting functionaliteit.

In dit artikel beschrijven we de laatste stand van zaken rondom de verschillende SAP BPC versies, geven we weer wat de toegevoegde waarde is van SAP Analytics Cloud in combinatie met SAP BPC en geven we advies over wat de volgende stap kan zijn in uw EPM landschap.

Huidige SAP BPC versies

SAP BPC kent verschillende versies. In de afbeelding hieronder is een overzicht gegeven van deze verschillende SAP BPC versies. De SAP BPC versies zijn onder te verdelen in drie verschillende categorieën:

  • SAP BPC voor Microsoft
  • SAP BPC for Netweaver/BW
  • SAP BPC Optimized (on S4/Finance)/Group Reporting

Voor elke categorie geven we een overzicht van de huidige status en geven we advies voor volgende stappen.

SAP BPC voor Microsoft

SAP BPC voor Microsoft heeft de status ‘maintenance’ op de huidige roadmap van SAP. Dit betekent dat we kunnen verwachten dat er geen grote ontwikkelingen voor deze versie gepland staan in de toekomst. Nieuwe ‘service packs’ zouden gereleast kunnen worden, maar dit zal hooguit bestaan uit aanpassingen in de ondersteuning van bijvoorbeeld Microsoft Office en fixes. Het einde van alle reguliere support staat gepland voor december 2022.

Advies: Voor klanten die SAP BPC op Microsoft hebben is het algemene advies om te migreren naar SAP BPC 11.0, voordat support op deze (MS) versie wordt beëindigd. Wanneer u alleen de planningsfunctionaliteit gebruikt zou SAP Analytics Cloud een alternatief kunnen zijn. Om dit goed te kunnen beoordelen is er verder onderzoek nodig om te analyseren of SAP Analytics Cloud alle (voor uw organisatie) vereiste functionaliteit afdekt.

SAP BPC voor Netweaver/BW

Een nieuwe versie van SAP BPC, die onlangs is gelanceerd, werkt op het BW4/ HANA platform. Deze nieuwe versie, SAP BPC 11.0, kan worden vergeleken met de Netweaver versie, alleen op een krachtiger platform. Deze gebruikt HANA in-memory technologie en biedt een grote toename in rekenkracht in vergelijking met oudere versies. SAP BPC 11.0 kan gecombineerd worden met een nieuwe (web) front-end en bevat zowel Standaard als Embedded model opties. De real-time verbinding naar SAP Analytics Cloud maakt hybride planning scenario’s mogelijk.

Advies: Migratie van SAP BPC 10.1 op Netweaver naar SAP BPC 11.0 op BW4/HANA is redelijk eenvoudig, voor wat betreft de SAP BPC omgeving. Een upgrade van het Netweaver/ BW platform, waar SAP BPC op draait, kan gecompliceerder zijn. Het kan dan namelijk noodzakelijk zijn om niet alleen object types aan te passen, maar ook een aanpassing te doen in de hardware en de database. De voordelen die dit echter kan meebrengen in de performance kan een overweging zijn om dit toch te doen. SAP Analytics Cloud toevoegen als een analytics front-end voor een flexibele planning wordt sterk aanbevolen.

SAP BPC Optimized (on S4/Finance) / Group Reporting

De SAP BPC Optimized versie is een versie van SAP BPC, welke direct draait op een S4/Finance implementatie. Deze benadering zorgt ervoor dat consolidatie direct mogelijk is op het accounting systeem, terwijl de workflow van SAP BPC wordt gebruikt. In de roadmap van SAP wordt de SAP BPC Optimized versie niet voortgezet in de huidige vorm. Om dezelfde doelen te bereiken heeft SAP een nieuw product gereleast namelijk Group Reporting. Deze nieuwe oplossing biedt live (real time) consolidatie en past veel andere functionaliteit toe die ook in SAP BPC aanwezig is.

Advies: Een grote release van Group Reporting wordt verwacht in het tweede half jaar van 2019. Als uw organisatie SAP BPC Optimized draait, kan het verstandig zijn te wachten op de nieuwe versie van Group Reporting en de volgende stappen te bepalen op basis van de functionaliteit in deze nieuwe versie.

Conclusie

SAP BPC versies

De wereld van SAP BPC en de gerelateerde producten verandert voortdurend. Cloud gebaseerde services zoals SAP Analytics Cloud zijn gepositioneerd als toevoeging of zelfs een vervanging van een on-premise oplossing. SAP BPC 11.0 biedt een solide basis voor on-premise planning, consolidatie processen en biedt een krachtig EPM platform.

Alleen organisaties die een volledige S4/Finance implementatie hebben zouden met Group Reporting een groot voordeel behalen. In alle andere situaties biedt de nieuwste versie SAP BPC 11.0 de beste propositie. Zeker wanneer SAP BPC 11.0 wordt gecombineerd met SAP Analytics Cloud voor een flexibele planning, forecasting en visualisaties.

Meer informatie over uw SAP BPC versie?

Voor meer informatie en specifieke vragen over de situatie binnen uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.