CBS-DNB rapportage

CPMview solution voor de nieuwe CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans

Om de economie goed in kaart te brengen vragen CBS en DNB ondernemingen om financiële gegevens aan te leveren. Op dit moment gebeurt dit nog met verschillende vragenlijsten: de Kwartaal- en Jaarenquête Financiën van Ondernemingen van het CBS en de betalingsbalansrapportage van DNB. Vanaf 2019 wordt overgegaan op een nieuwe gecombineerde kwartaalvragenlijst: de CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans.

Voor veel organisatie heeft deze verandering grote impact. Er zal per kwartaal een (nieuwe) rapportage opgeleverd moeten worden, waarbij de financiële cijfers op een specifieke wijze gepresenteerd dienen te worden. Zo moeten puur de binnenlandse bedrijfsactiviteiten geconsolideerd weergegeven worden. Ook dienen de deelnemingen, vorderingen, schulden e.d. gecategoriseerd te worden naar binnen- en buitenland en moeten andere kenmerken getoond worden.

CBS-DNB rapportage automatiseren

CPMview ontwikkelde, speciaal voor bedrijven die hun financiële rapportages al in SAP BPC uitvoeren, een oplossing die dit proces automatiseert. De cijfers worden vanuit de financiële modellen met een organisatie-specifieke ‘mapping’ doorgeladen naar een CBS model. Hier vindt additionele invoer plaats, validatie van de gegevens en consolidatie conform een structuur van binnenlandse activiteiten. Na afronding wordt de CBS-DNB rapportage automatisch gevuld en de CBS website geopend voor de upload van de rapportage. Alle stappen zijn proces gestuurd, voorzien van een audit-trail en voorzien van goedkeuringsslagen. De oplossing bespaart niet alleen veel tijd, maar vergroot ook de kwaliteit en controle.