Actuele informatie bij Ordina, waarop de business direct kan bijsturen

Analyses die richting geven aan de besluitvorming

Ordina heeft, als grote ICT-dienstverlener, behoefte aan actuele informatie waarop zij direct vanuit de business kan bijsturen. Om aan deze wens te voldoen is het noodzakelijk dat de financiële afdeling van Ordina maandelijks een budget en forecast oplevert. CPMview ondersteunde Ordina bij het inrichten van SAP BPC voor budgettering en forecasting.

De diepgaande finance- en IT-kennis van de CPMview consultants leverde gedurende het hele traject veel tijdwinst op. Ordina is positief over de gefaseerde aanpak van CPMview. Het traject startte met een uitvoerige analyse op basis waarvan een blueprint is gemaakt, pas daarna startte het bouwen van een oplossing voor budgetteren en forecasten.

Lees de hele case van Ordina -> DOWNLOAD DE CASE