Wat is BEPS Pijler 2?

BEPS Pijler 2, ook bekend als het GloBE-voorstel (Global Anti-Base Erosion), is een onderdeel van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO/G20, dat tot doel heeft te voorkomen dat multinationale ondernemingen winsten verschuiven naar rechtsgebieden met lage belastingen om te voorkomen dat zij hun eerlijke deel van de belastingen moeten betalen.

Het doel van de tweede pijler is ervoor te zorgen dat ondernemingen een minimum aan belasting over hun inkomsten betalen, ongeacht waar deze zijn verdiend, om zo het probleem van belastinggrondslagerosie en winstverschuiving aan te pakken. Het voorstel introduceert twee onderling samenhangende regels die samenwerken om dit doel te bereiken:

  1. De Income Inclusion Rule (IIR): Volgens deze regel zou voor multinationale ondernemingen een minimumbelastingtarief worden vastgesteld voor hun inkomsten die zij in laagbelastende rechtsgebieden verdienen. Als het belastingtarief in de jurisdictie waar de inkomsten worden verdiend, lager is dan het minimumtarief, moet de onderneming het verschil betalen aan de jurisdictie waar zij haar hoofdzetel heeft.
  2. De regel inzake onderbelaste betalingen (UTPR): Deze regel zou een belastingaftrek weigeren voor bepaalde betalingen van een onderneming aan verbonden partijen in laagbelastende rechtsgebieden. Dit zou gelden voor betalingen zoals rente, royalty’s en managementvergoedingen die niet of nauwelijks worden belast in het rechtsgebied waar zij worden ontvangen.

De voorgestelde regels moeten ervoor zorgen dat ondernemingen hun billijk aandeel in de belastingen betalen en tegelijkertijd zorgen voor samenhang en voorspelbaarheid in het internationale belastingstelsel. Het voorstel wordt momenteel besproken in het “Inclusive Framework on BEPS” van de OESO/G20, en de verwachting is dat het, als het wordt uitgevoerd, een grote impact zal hebben op het mondiale belastinglandschap.

 

Voor wie is BEPS Pijler 2 relevant en waarom?

BEPS Pijler 2 is relevant voor multinationals en overheden wereldwijd.

Voor multinationale ondernemingen kan Pijler 2 hun fiscale planningsstrategieën en nalevingsverplichtingen aanzienlijk beïnvloeden. Als het voorstel wordt uitgevoerd, zullen bedrijven ervoor moeten zorgen dat zij een minimum aan belasting betalen over hun inkomsten, ongeacht waar deze zijn verdiend. Dit kan wijzigingen in hun juridische en financiële structuren en aanvullende nalevingsvereisten met zich meebrengen.

Voor regeringen wordt Pijler 2 gezien als een belangrijk instrument om het probleem van belastinggrondslagerosie en winstverschuiving aan te pakken, die tot aanzienlijke inkomstenverliezen kunnen leiden. Door een minimumbelastingtarief in te voeren voor inkomsten die in laagbelastende jurisdicties worden verdiend en door belastingaftrek te weigeren voor bepaalde betalingen aan verbonden partijen in die jurisdicties, hopen regeringen hun belastinginkomsten te verhogen en te voorkomen dat bedrijven hun belastingverplichtingen ontwijken.

Pijler 2 is ook relevant voor belastingbetalers en de samenleving als geheel. Door ervoor te zorgen dat bedrijven een eerlijk deel van de belastingen betalen, kunnen regeringen openbare diensten en investeringen financieren die de samenleving ten goede komen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.

Al met al is BEPS Pijler 2 een belangrijke ontwikkeling in het internationale belastingbeleid die gevolgen kan hebben voor een breed scala van belanghebbenden, waaronder multinationale ondernemingen, regeringen, belastingbetalers en de samenleving als geheel.

 

BEPS Pijler 2 en CPM Software Oplossingen

De BEPS-regelgeving kan een enorme uitdaging zijn voor uw organisatie. U krijgt te maken met nieuwe regelgeving en meer complexiteit in de regelgeving. Als u verouderde systemen of Excel gebruikt voor uw belastingrapportage, kan dit de uitdaging nog groter maken. Gegevensfouten, inconsistentie of menselijke fouten kunnen leiden tot onnauwkeurige rapportage met grote gevolgen.

 

Hoe zorgt u ervoor dat u de complexiteit en nieuwe Pillar 2 eisen onder de knie krijgt?

Cpmview biedt verschillende BEPS Pijler 2 oplossingen binnen onze CPM Software Solutions.

 

Hoe kan Cpmview u helpen met BEPS Pijler 2?

Binnen Cpmview hebben we expertise in BEPS Pijler 2 en Financiële Verslaglegging. Neem contact op en leer meer.